Co dělat když?

Co dělat, když najdete psa na ulici?

Kontaktujte obecní/městský úřad či útulek, případně policii, nejlépe městskou. Informujte se u místních, zda někdo zvíře nehledá, nález nahlaste útulku, psa vyfotte a dejte na fb i psího detektiva, právě tam ho majitel pravděpodobně bude hledat nejdříve, případně u veterináře nechte nalezeného psa zkontrolovat, zda nemá čip. Pokud není pes nějak agresivní a je malý nebo přátelský, vyčkejte se psem do příjezdu policie, aby se opět nezatoulal. Pokud jde o malé obce, nebo nezájem úřadů psa převzít, vemte ho k sobě a nenechávejte na ulici, aby ho nesrazilo auto. Bud se najde majitel nebo jiné řešení, ale myslete hlavně na to, źe zvíře si samo nepomůže.

Co dělat, kdyź najdete sraźeného psa nebo kočku?

Pokud je zvíře źívé, okamźitě volejte místní městskou policii, aby zvíře vyzvedli a převezli do místního útulku k veterináři. Pokud jde o obce, které nemají nasmlouvané útulky, nebo nebude zájem řešit případ, pak bu´dte lidští, zvíře opatrně naloźte a odvezte na veterinu sami. Vźdy by mělo být na prvním místě poskytnutí první pomoci v podobě veterinární péče a aź poté řešit čip a komu pes patří. Pokud by se majitel nenašel, vźdy je moźné oslovit o pomoc s úhradou nákladů na léčbu nějakou místní organizaci, nebo spolek, který by třeba udělal sbírku.

Kam se obrátit pokud máte podezření na zanedbání péče, nebo týrání?

Jaký je správný postup při oznámení týrání zvířete na známého pachatele:

 • Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.)
 • Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
 • Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
 • Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
 • Obrátit se na Policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, místní spolek nebo organizaci za práva zvířat, krajskou veterinární správu.

Pokud jde o vašeho souseda, nebo známého, nebojte se a slušnou formou vyslovte nesouhlas s jeho chováním, pokuste se od něj zvíře získat. Pokud se nezeptáte nevíte, zdali o něj má zájem a není mu jen přítěźí. Pokud by se zvíře odebralo a předalo do péče nějaké organizaci nebo přímo někomu, kdo by nabídl lepší podmínky pak je to nejlepší a nejrychlejší cesta pomoci. 

Úřady jsou většinou plné neochotných lidí, kteří mají na vše čas, ale zvířeti můźe jít o źivot.

Je lepší poradit se s nejbliźsí organizací, která má zkušenosti. Hlavně nebuďte pasivní a nespoléhejte se, źe pomůźe někdo jiný.

Co znát při koupi štěněte nebo dospělého psa/ kočky

 1. Nepřebírejte zvíře někde na ulici, ale chtějte vidět podmínky ve kterých źilo, pokud jde o štěňata/ koťata chtějte vidět oba rodiče, nebo alespoń matku.
 2. Vždy sepisujte darovací nebo kupní smlouvu na zvíře, která se sepisuje na základě občanských průkazů, prodávající , kupující včetně adres a rodného čísla, dále se uvádí předmět koupě, nebo daru, kde musí být popis zvířete, věk, čip,  a zapsán předání  očkovacího průkazu, který musí být platný. 3.Nezapomeńte napsat i kupní cenu za kterou zvíře pořizujete.
 3. Štěňata a psi starší 3 měsíců musí mít všechny bez výjimky čip od prodávajícího! Je třeba zkontrolovat také řádné odčervení i očkování. 
 4. Nekupujte psy ve špatném stavu bez očkování a čipu nebo z množíren v domění, źe pomáháte. Bohuźel právě tímto jednáním podporujete další mnoźení a utrpení rodičů štěňat a koťat, která celý svůj źivot źivoří převážně v klecích.
 5. Budte příkladem a nechte svého psa nebo kočku kastrovat.
 6. Podpořte skutečnou záchranu jak? Adopcí psů a koček z útulků a spolků...Nekupujte- Adoptujte