ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týrání a zanedbaná péče

Týrání zvířat je v principu souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Co se týká trestní odpovědnosti – součástí navrhované novely je úprava znění ust. § 302 trestního zákoníku, která podle návrhu s nadpisem zní:

Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu zvířat nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dva roky až pět let, nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán: 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
b) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
d) spáchá-li takový čin opětovně,
e) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat, 
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt.

Zanedbání péče o zvíře přesně definuje § 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.

Navrhovaná novela trestního zákoníku tyto hranice trestu výrazně zpřísnila, vše spočívá zejména na myšlence změny hierarchie právem chráněných hodnot, kdy zájem na ochraně zvířat jako živých tvorů, by měl být nadřazen kupř. zájmu na ochraně majetku, což by mělo být součástí procesu tzv. dereifikace zvířat.

Účelem navrhovaných změn je jednak vyplnění stávajících mezer v trestním právu ve vztahu k ochraně zvířat, ale také možnost kriminalizace činů, které jsou podle dosavadního práva kvalifikovány jako přestupky.

Pokud si nejste jistí, kam zařadit čin, který byste chtěli řešit, je vždy lepší vyhledat na internetu kvalifikace a paragrafy, které přímo uvádí, co je týrání, a co zanedbání péče z nedbalosti. Pokud máte známého policistu, právníka nebo organizaci poblíž, poraďte se s nimi. Jen nezůstávejte pasivní v domnění, že pomůže někdo jiný.

Fotogalerie